Power Supply ng Computer ⚡ Huwag Kang Maniwala sa True Rated | OrganicMicrochip.com Computer Power Supply - UPS Uninterruptible Power Supply - Laptop Power Adapter Press "Enter" to skip to content

Power Supply ng Computer ⚡ Huwag Kang Maniwala sa True Rated

0:00 Start
5:23 True ranked is a fraud
9:30 What is 80+ accredited

EP 7 of our fundamental overview to acquiring computer components. Kung bibili ka ng PSU ano yung kailangan mo malaman, ano yung mga ibang computer components na dapat suitable sa PSU.

Episode 85x53x20
Bibili ka ng PSU – Para hindi masayang pera mo, what do you require to recognize?